skv skatteverket Dessvärre är det dags…

…att deklarera och många är ni bland vår kundkrets som har sålt av från sitt bitcoininnehav. Då är det så, att, ifall man har gjort en vinst så ska man betala helt vanlig reavinstskatt. 30%.

Vi på BTCX vill alltid ge bästa tänkbara service till våra kunder, så det vi kan

göra redan idag är att hjälpa till med blanketterna.

Så nu kör vi!

Om du har sålt bitcoin och i och med försäljningen gjort en vinst ska det redovisas på en blankett K4 under avsnitt D, “Övriga råvaror, värdepapper, tillgångar”.

Avsnittet är, förhållandevis, enkelt att fylla i. Börja med att skriva in det antal bitcoin det gäller i den första rutan. Ange sedan att det handlar om just bitcoin i nästa fält genom att skriva valutakod “XBT”. Det är vanligt att kalla bitcoin för “BTC”, men, den nuvarande standarden enligt ISO 4217 är “XBT”. Så vi råder er att använda den förkortningen i detta sammanhang.

Därpå anger man försäljningspriset följt av anskaffningsvärdet/omkostnadsbeloppet och subtraherar de båda. Blir det vinst av affären så fyller man i det beloppet under “Vinst”.

Det finns två olika sätt att räkna ut Omkostnadsbeloppet.
Vi går igenom båda två här nedan.

Blankett K4, avsnitt D (med ett beräkningsexempel, mer om detta längre ned):

K4 (1)

Om du har flera affärer att redovisa så kan du använda Hjälpblankett SKV 2198-05

“Hjälpblanketten” utgår ifrån att du inleder beräkningen med ditt första bitcoininköp, alltså då du före köpet ägde noll (0) bitcoin. Om du inte har tillgång till hela din bitcoinhistoria så kan du inte fylla i hjälpblanketten korrekt. Då kan det istället vara lämpligt att kontakta Skattemyndigheten och be om hjälp.

Då börjar vi (den första raden behandlar ett köp av bitcoin):

omkostnadsbelopp

I ruta 1 Fyller du i order-ID från ditt första köp alternativt bara valutakoden “XBT”.
I fält 2 Fyller du i datumet.
I nummer 3 skriver du om det var ett köp eller en försäljning genom att skriva “Köp” eller “Förs”.
I nästa fält, 4, skriver du antal XBT (bitcoin) som du köpte eller sålde (skriv beloppet med ett minustecken framför för att illustrera att du sålde bitcoin.
I ruta 5 fyller du i antal bitcoin du äger totalt efter affären som du noterade i ruta 4.
I ruta 6 skriver du in hur många kronor du betalade för de bitcoin du angav i ruta 4.
I fält 7 skriver du det ackumulerade värde du handlat bitcoin för, uttryckt i kronor (på första raden är detta samma som i ruta 6, därefter adderar du allteftersom)
I det sista fältet, 8,  fyller du i värdet i ruta 7 dividerat med värdet i ruta 5.

På tredje raden i vårt exempel låtsas vi att du ska skriva ned en säljhändelse. Då fyller du i ruta 1-3 på samma sätt som förra raden,
men i fält 4 Skriver du in antalet bitcoin som du sålt formulerat som ett negativt belopp ex -2.00 bitcoin.
I nästa ruta, 5, ska du fylla i ditt totala innehav i antal bitcoin efter försäljningen du just noterade.
Så till ruta 6: Här fyller du i ovanstående rads värde från ruta 8, multiplicerat med värdet i denna rads ruta 4.
Och i ruta 7: Ovanstående rads värde i samma ruta (7) adderat med denna rads värde i ruta 6.
Eftersom denna rad behandlar en försäljning så kopierar du bara värdet i ruta 8 från samma fält i raden ovanför. Om du sedan fyller i en ny rad som behandlar ett köp så gör du om manövern från första raden för att få rätt värde i ruta 8.

Fortsätt fylla i alla affärer du har gjort. Det kan se ut såhär, men se till att räkna rätt på alla plus minus och divisioner 😉

omkostnadsbelopp

När du är klar går du igenom alla dina säljordrar, en i taget, på följande sätt:
Ta värdet i kronor som du fick till ditt bankkonto från affären i fråga och fyll i det värdet i rutan under “Försäljningspris” på blankett K4 avsnitt D.
Värdet i samma rads ruta 6 fyller du i i fältet bredvid under rubriken “Omkostnadsbelopp”.
Under “Antal” fyller du i värdet från ruta 4 på samma rad på hjälpblanketten och valutakoden är som vanligt XBT.

Om Försäljningspriset är högre än Omkostnadsbeloppet fyller du i en vinst. Om det är mindre fyller du i en förlust.

Summera värdena du just fyllt i på blankett K4 i den nedersta rutan i botten av tabellen. Om du har fyllt i flera blanketter summerar du sammanställningen på varje blankett var för sig.

Allt detta sammanlagt ska du sedan fylla i på din vanliga inkomstdeklaration i det gula fältet vid punkt 7.5. Ifall punkt 7.5 redan innehåller ett belopp som fyllts i automatiskt av Skatteverket så ska du addera beloppet från dina K4-uträkningar till detta och fylla i det nya, sammanlagda värdet, i det vita fältet vid sidan om, det redan ifyllda, gula fältet vid punkt 7.5.

Gör samma sak som ovan ifall du har gjort en förlust men fyll då istället i resultatet vid punkt 8.4 i din vanliga inkomstdeklaration.

Blankett K4 avsnitt D ifylld med exempel:

K4 (1)

SchablonmetodenTidigare kunde man använda sig av den så kallade Schablonmetoden ifall man inte hade full kontroll på hela sin transaktionshistoria. Sedan hösten 2017 har Skattemyndigheten signalerat att schablonmetoden inte är ett önskvärt sätt att räkna fram sitt omkostnadsbelopp. För detaljerad information om schablonmetoden, kontakta skattemyndigheten.

Lycka till!

Vi önskar alla våra kunder en lyckosam deklaration och kom ihåg att även fast Skatteverket kan vara jobbiga ibland, så har de faktiskt en ganska bra support och kan oftast hjälpa till om man undrar något, så tveka inte att slå dem en signal.

Dessutom finns det något som heter “kvitta förluster” som kan vara bra att komma ihåg, men då BTCX inte är en auktoriserad revisor så kan ni inte ta vårt ord på det. Hör med en riktig revisor om du behöver hjälp med en sådan sak.   Knapp till bloggen köp och sälj