Vad kan halveringen betyda för kursen? Historiskt har den gått uppåt, uppåt, uppåt…

Framåt mot halveringen!


Många har säkert noterat att de som nyligen förutsade en större kursrörelse för bitcoin hade alldeles rätt. Det är bara det att kursrörelsen inte gick åt det håll som de flesta ville…

Det är ju tråkigt, såklart, det tycker vi på BTCX också. Men på längre sikt så kan det se helt annorlunda ut. Nästa år inträffar nämligen bitcoins tredje belöningshalvering.

OM, du inte har haft möjlighet att sätta dig in i hur det här med halveringar hänger ihop, och vad detta kan betyda för bitcoin och bitcoinsystemets framtid, så tar vi en superkort liknelse/förklaring här:

Om man ser bitcoinnätverket som en byggnad, där man hela tiden bygger nya rum, och varje nytt rum är en ny bitcoin. Då kan man säga att c:a var tionde minut så dyker en arkitekt upp och lämnar in nya ritningar på fler “rum” och så fortsätter bygget av fler och fler rum.

Den här arkitekten blir med tiden allt snålare med sina ritningar.

När bitcoinsystemet startades så var det 50 rum på ritningen varje gång arkitekten dök upp på bygget. Men från den 28 november 2012 var det bara 25 rum på ritningen. Och från den 9 juli 2016 så var det plötsligt inte mer än 12 och ett halvt rum… Och omkring den 14 maj nästa år så kommer arkitekten snåla till det igen och det blir då bara 6,25 bitcoin som släpps vid varje 10 minuters intervall.

Det som är riktigt spännande är vad halveringarna, historiskt, har betytt för värdet på bitcoin. På grafen här kan du se hur kursutvecklingen har varit god tiden strax innan en halvering men rusat iväg på riktigt direkt efter.

Det blir spännande i maj…