Svar på: Finansinspektionens artikel: De flesta har förlorat pengar på att handla med krypto certifikat

De flesta har förlorat pengar på att äga svenska kronan

Alla de svenskar som sparat i svenska kronor de senaste sex åren har förlorat pengar på grund av inflation och valutaförsämring. Detta trots att ekonomin i allmänhet har vuxit under samma period.

I Sverige är användning av svenska kronor det vanligaste sättet att hantera ekonomiska transaktioner och spara pengar. Svenska kronan är en fiatvaluta som inte är backad av fysiska tillgångar, utan endast av förtroende för statens stabilitet och kreditvärdighet.

Majoriteten av den svenska befolkningen har förlitat sig på svenska kronor för sina sparande och investeringar mellan januari 2018 och mars 2024. Alla av dessa har sett sina besparingar minska i värde på grund av den stigande inflationen. Medianinvesteraren har förlorat köpkraft motsvarande cirka 22.1% till följd av inflationen.

Varenda person har förlorat pengar på att hålla i svenska kronan

Under perioden har den allmänna inflationen i Sverige ökat markant. Trots detta har 100 procent av de som använt svenska kronor för sina sparande och investeringar sett sina realvärden minska. Detta visar hur svårt det kan vara att bevara köpkraften med en valuta vars värde ständigt urholkas av inflation. Under samma period har sparare i svenska kronor även förlorat 25% mot amerikanska dollar och 24% mot euron.

Svenska kronan är svåra att värdera

En bidragande orsak till att det är särskilt svårt att bevara värdet i svenska kronor är att de, till skillnad från kryptotillgångar, ständigt påverkas av inflation och monetär politik. En förklaring till detta är att svenska kronor, precis som andra fiatvalutor, saknar inneboende värde i form av begränsad tillgång eller oberoende tillgång. Detta gör det särskilt svårt för en sparare att avgöra när svenska kronor är över- eller undervärderade. I stället finns det en risk att man som sparare förlorar köpkraft kontinuerligt, vilket kan förklara varför förtroendet minskar när inflationen stiger.

Intresset för att spara i svenska kronor tycks ha avtagit

Trots att svenska kronor är den primära valutan i Sverige, har intresset för att spara och investera i kronor minskat på senare tid. Den 14 maj publicerade skatteverket en rapport som visar att allt fler vänder sig till kryptohandel i Sverige.

– Trots att svenska kronor fortfarande används brett i Sverige, ser vi en trend som pekar på att intresset för att spara i svenska kronor har börjat svalna på senare tid. Under de senaste två åren har investeringar i kryptovalutor ökat drastiskt. Enligt rapporten fördubblades antalet svenskar som handlar med kryptovalutor mellan 2021 och 2022, från 270 000 till 540 000, säger Kim, supportexpert på BTCX.