Vi är en enfrågeorganisation, det viktigaste för oss är vad partierna tycker om krypto och då framför allt bitcoin.


In a world where over 70% of the population lives under authoritarian regimes, the need for secure and accessible financial resources has never been clearer. Governments undermine currencies, monitor transactions, and freeze people's assets. In this climate, Bitcoin is more important than ever.

Goobit/BTCX valkompass inför EU-valet

Så här har BTCX gjort:

Alla partier har fått samma fråga, den har skickats till partiets info-adress eller en liknande epostadress. Svarade de inte så fick de en påminnelse efter ett par dagar. Om de återkopplade med motfrågor eller ytterligare instruktioner så räknas det som ej svar för att alla ska ha fått samma möjlighet att svara. Svaren redovisas helt oredigerat. I ett enda fall har vi valt att lägga till information om en enskild kandidat i ett av partierna, men notera att det partiet egentligen inte svarade.


Så här löd den enkla frågan vi ställde:

Hej,
Till EU-valet vill vi berätta för våra läsare om partiernas inställning till framför allt bitcoin, så vi ställer en ganska öppen fråga till alla:
Hur ser partiet på bitcoin som fenomen och bitcoins roll i samhället i framtiden? Alla tänkbara svar är välkomna, korta som långa, vi använder det ni skickar oredigerat.


Här nedan följer svaren, trevlig läsning och röstning:

Medborgerlig Samling/MED

Kryptovalutor är här för att stanna!
Vi i Medborgerlig Samling har som första svenska parti antagit ett politiskt program för kryptovalutor. Medborgerlig Samling vill förändra dagens politik som går ut på att begränsa, bestraffa och övervaka. Istället vill vi i MED möjliggöra innovation och utveckling, värna individens frihet och integritet och öka konkurrensen för banker. .
Med ett särskilt politiskt program för kryptovalutor utmärker vi oss gentemot andra partier som ett parti inriktat på innovation, företagande, tillväxt och välstånd. Ny teknik kan på allvar utmana bankernas oligopolbeteende och öppnar för ökad konkurrens inom finansiella tjänster, något som ytterst gynnar Sveriges internationella konkurrenskraft.
MED:s partiledare Daniel Sonesson är tillika börs-VD för ett företag verksamt i sektorn. “Sverige har många duktiga innovatörer och entreprenörer. Istället för att hålla dem tillbaka vill vi i Medborgerlig Samling frigöra dessa krafter” säger Sonesson. “Svensk politik behöver få ett betydligt större politiskt fokus på ekonomisk tillväxt och värdeskapande. Vårt välstånd hålls tillbaka av en stor stat, höga skatter, regleringsiver och bidragsberoende. Det vill vi i MED ändra på” fortsätter Sonesson.
MED lägger i kryptovalutaprogrmmet fram riktlinjer för svensk politik på sex områden som ska bidra till en sund utveckling inom kryptovalutaområdet, där privatpersoners och företagandets frihet såväl som samhällets behov av säkerhet och rättvisa beaktas. Vi i MED menar att kryptovalutor ökar individens möjligheter att agera oberoende av traditionella finansiella institutioner, vilket kan främja personlig integritet, frihet och självbestämmande samtidigt som oligopoltendenser i bank- och finansbranschen motverkas. </br> MED’s kryptovalutaprogram kan du ladda ned och läsa här.


Moderaterna

Svarade inte, MEN, Moderaterna har en kandidat, Pehr Granfalk, som anger ”The Bitcoin Standard” som sin favoritbok och det är information som vi på Goobit/BTCX anser bör vara med här.


Socialdemokraterna

Svarade inte.


Miljöpartiet

Svarade, men bara med: Ditt mejl har tagits emot och kommer att läsas av vår personal. Nu under valrörelsen till Europaparlamentet (EU-valet) tar vi emot många förfrågningar och mejl vilket innebär en högre belastning, vilket innebär att svar kan dröja något. Alla synpunkter och förslag tas emot och eventuella frågor besvaras i tur och ordning.


Centerpartiet

Tekniken med blockkedjor har verkligen potential att revolutionera många delar av samhället. Bitcoin och andra kryptovalutor ger en möjlighet att frikoppla sig från banksystemet. Det innebär att de officiella betalningssystem får konkurrens på ett spännande sätt. Att utvärdera hur det har fungerat i El Salvador med Bitcoin som officiell valuta blir intressant för resten av världen. Det finns många myter och missförstånd kring Bitcoin och andra kryptovalutor. Regleringar som införs i Sverige och EU behöver därför vara balanserade och ta hänsyn till den personliga integriteten samt kryptovalutors speciella konstruktion. EU:s nyligen beslutade kryptoförordning MiCA är på det stora hela ett positivt steg för att skydda individer som handlar med kryptovalutor från bedrägerier och motverka penningtvätt och kriminell aktivitet, men utan att hämma utvecklingen av kryptomarknaderna. Att införa teknikspecifika förbud eller reglera vilken teknik olika kryptovalutor får grunda sig på är inte aktuellt.


Liberalerna

Den digitala utvecklingen erbjuder nya möjligheter med ökad produktion, snabbare kommunikation och nya arbetstillfällen. Det är spännande att följa utvecklingen med kryptovalutor och blockchain. Som med all teknikutveckling kommer både hot och styrkor i de nya finansiella lösningarnas spår. På pluskontot är självklart möjligheten till nya smidiga lösningar för konsumenten och ökad integritet. Särskilt intressant är hur kryptovalutorna kan skapa möjligheter för demokratiarbete i diktaturer. Men som lagstiftare måste vi även arbeta med hur samhället ska möta den organiserade brottslighetens användning av ny teknik. Därför arbetar jag exempelvis för att avvägningen mellan frihet till betalmedel och intresset av att stävja exempelvis terrorism ska undersökas mer seriöst i lagstiftningen om penningtvätt. Och därför vill vi liberaler se ett stabilt och brett rättsligt ramverk för exempelvis blockchain, AI och delningstjänster inom EU. På så sätt kan EU:s medlemsländer tillsammans värna demokratiska rättigheter och personlig integritet utan att den tekniska utvecklingen kompliceras av 27 nationella lagstiftningar.


Folklistan

Svarade egentligen inte men berättade att de lanserat en egen NFT.


Vänsterpartiet

Svarade inte.


Feministiskt Initiativ

Svarade, men bara med: Menar du Bitcoin specifikt eller kryptovalutor i allmänhet?


Sverigedemokraterna

Svarade, men bara med: Tack för er fråga. När behöver ni senast svar på detta?


Kristdemokraterna

Det pågår just nu ett arbete på EU-nivå med att ta fram förslag på hur kryptovalutor ska kunna regleras. Vi menar att det vore bra om det fanns ett enhetligt regelverk inom EU, så att spelreglerna är lika över landsgränserna. Ett sådant regelverk behöver i första hand svara upp mot behovet av ett fullgott konsumentskydd, hantera risker för penningtvätt och samtidigt inte utgöra hinder för de positiva aspekterna som kryptovalutor kan bidra med.
Det är naturligt att Riksbanken undersöker vilka tekniska lösningar som finns för en eventuell e-krona och noga följer vad som sker på området internationellt. Det finns en rad frågor, som exempelvis effekter på den finansiella stabiliteten, förtroendet för betalningssystemet och bankernas roll i framtiden, som behöver belysas innan det politiska systemet kan fatta ett beslut om ett införande av en e-krona. Kristdemokraterna noterar därtill att det kontantlösa samhället drabbar grupper, inte sällan äldre personer, som vi värnar.