I dagens Metro, den 20 december, kan man läsa om ett företag i bitcoinbranschen som har haft problem med utbetalningar till kunder och annat.

Det företaget är inte BTCX.

Hos oss, som hos andra bolag, får vi rush ibland och då kan det bli kö, i till exempel supporten eller i orderboken.

Något sådant hände senast i månadsskiftet november-december och då ökade vi snabbt bemanningen i supporten och på ordersidan från två till fem och arbetade ned köerna på två dagar.

Om vi har alla uppgifter vi behöver från kunden ska ingenting vi gör ta mer än ett till två dygn, med undantag för utbetalningar och återbetalningar i SEK.

BTCX sköter alla sådana utbetalningar på onsdagar så man kan räkna med att få sina pengar nästföljande vardag.