lagar_forordningar Bitcoin motarbetas av myndigheter och banker i länder så som Kina där företag som använder Bitcoin förbjuds att ha bankkonton. Detta är för att upprätthålla den finansiella kontrollen över sina medborgare och begränsa internationella transaktioner.

Även fast Kina är ett extremfall finns även denna kontroll och restriktioner i Sverige. Hela vägen från USA ligger dom Svenska bankerna under hårt tryck, en Svensk kund har inget att säga till om när den Svenska banken riskerar sitt tillstånd att få använda USDollar. Denna skrämseltaktik upprätthåller det Amerikanska styre som tvingar oss att rapportera finansiella transaktioner utanför Sveriges gränser utan att personen i fråga blir underrättad eller tillfrågad – allt i penningtvättens och terrorfinansieringens anda.

Vi ska ha lagar som skyddar individens finansiella trygghet från storbanker, myndigheter och länder som utan rättegångar fryser tillgångar vid blotta misstanken att något inte följer standardkonsumtionsmönster. Det är extremt kränkande nu när bankerna från 1:a Juli ännu hårdare tillfrågar sina kunder om vad deras konton används till. Utan att det enns finns någon misstanke ska vi alltså rapportera hur, vad och varför vi har pengar – vi är misstänkta från början och vi måste styrka vår oskyldighet.

Pengar är en fantastisk innovation som låter oss handla fritt människor emellan utan byteshandel, elektroniska pengar möjliggör denna handel världen över och har skapat en global marknad där alla med ett bankkonto kan delta. Utan pengar hamnar vi i ett finansiellt tillstånd tusen år tillbaka vilket tyvärr är en verklighet för många människor världen över. I länder som Sverige där vi tar det för givet bör vi skydda denna rättighet och inte låta oss långsamt vaggas in i en allt hårdare kontroll över våra finansiella medel.

Att använda skattefusk, penningtvätt och finansiering av terrorism för att berättiga denna ökad kontroll på elektroniska pengar är att ropa varg när vargen inte är där. Skatten ska betalas, det handlar inte om det, vi i Sverige älskar att betala skatt, vi har ett av världens tryggaste och jämlikaste länder som vi alla värnar om – och nu uttnyttjas denna godtrohet brutalt och bankerna slänger bara ut med händerna och säger att de följer lagarna. Även fast de egentligen inte gillar det, så tar de inte upp kampen för sina kunder, tvärt om, de stänger av kunder som ifrågasätter denna hysteri på penningtvättslagarna.

Nu är det hög tid för en lag som skyddar individens rättighet till pengar, det är våran frihet, våran kreativitet, vår handel med människor som bygger samhället – det är detta som lagar ska skydda. Vi ska inte stifta fler lagar som gör oss till brottslingar för att vi använder pengar, eller som stoppar oss att handla med varandra, vi ska inte stifta lagar som kräver att vi rapporterar alla våra finansiella transaktioner – Vi är oskyldiga tills motsattsen är bevisad, detta ska även gälla i den finansiella verkligheten.

De riktigt stora brotten sker inte av individer på “medborgarnivå”, det sker av högt uppsatta där penningflödena är så pass stora att ett par miljarder åt det ena eller andra hållet inte märks – det är här korruptionen föds. Lagar ska stoppa korrupta system och skydda oss medborgare och samhället i stort. Korrupta ledare ska ställas till svars och inte räddas med skattepengar som skedde under finanskrisen 2008, här ligger Island långt fram som faktiskt satte sina bankchefer i fängelset och lät sitt system krasha. Nu är de också först ut med att införa en egen demokratisk valuta, Auroracoin, de är modiga, de vågar ta finansiella steg ingen annan gjort tidigare – här har vi, hela världen, mycket att lära ifrån.